Agnieszka Marta Maruda-Sperczak

Public relations

Public relations zajmuję się od ponad 10 lat. Większość działań i projektów, które prowadziłam była właśnie z tego obszaru. Większość z nich to projekty zaangażowane społecznie.

Najbardziej dumna jestem z tych, które prowadziłam w obszarze edukacji oraz skierowanych do kobiet. Więcej informacji – na stronie agencji Vison Consulting Group.