Agnieszka Marta Maruda-Sperczak

Transforming Communication

Prowadzenie – dr Richard Bolstadt

Twórcą warsztatu Transforming Communication™ jest dr Richard Bolstad z Nowej Zelandii, doktor Klinicznej Hipnoterapii, Trener NLP IANLP, instruktor Qigong, autor modelu RESOLVE™.
Warsztat zbudowany jest na bazie: modelu dr Tomasa Gordona, twórcy komunikacji dla rodziców i liderów (PET – Parents Effective Communication i LET – Leaders Effective Communication), komunikacji zorientowanej na rozwiązania (Solution Focused Communication) oraz technik komunikacyjnych NLP.

Szkolenie o doskonaleniu umiejętności współpracy oraz kształtowania partnerskich relacji w sytuacjach konfliktowych, a szczególnie o:

– pogłębianiu umiejętności wzbudzania sympatii i autorytetu naturalnego przy budowaniu dobrych relacji oraz skutecznym rozwiązywaniu konfliktów,
– sposobach budowania zainteresowania i przychylnego nastawienia do wspólnie realizowanego zadania,
– rozwijaniu umiejętności wygaszania sporów i sytuacji konfliktowych,
– generowaniu zachowań prowadzących do ugody i nastawionych na rozwiązania długoterminowe,
– doskonaleniu umiejętności osiągania porozumienia stron metodą wygrana-wygrana.

Certfikat dostępny TUTAJ