Agnieszka Marta Maruda-Sperczak

Reiss Motivation Profile

Reiss Motivation Profile to naukowo opracowane podejście do motywacji człowieka. Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych przez prof. Stevena Reissa, cenionego eksperta z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba, która chce poznać własny profil osobowościowy wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości tej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

Jestem certyfikowaną Masterką Reiss Motivation Profile, u której można zamówić wykonanie profilu wraz z omówieniem, a także skonsultować i zamówić cały proces dla firmy.

Certyfikat znajdziesz tutaj:

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: