Agnieszka Marta Maruda-Sperczak

Porozumienie i synergia

Prowadzenie – Marek Rożalski

Jak sam pisze: 
Nie ma sposobu, żeby opisać ten trening. Toczy się w Polsce od 20 lat. Ciągle pełen fanów, polecany z ust do ust. Dotyczy pracy w głowie, której dokonujesz sam/a. Trener jedynie pomaga zadać te najważniejsze pytania. Synergia, to pierwsze z serii 5 spotkań szkoleniowych, po których uzyskuje się tytuł i certyfikat Praktyka NLP. Może być pierwszym treningiem rozpoczynającym długofalową przygodę z rozwojem osobistym. Może być też jednorazowym, wartościowym – samym w sobie – zdarzeniem rozwojowym. 

W szkoleniu jest o:

– przenoszeniu uwagi na zachowania innych ludzi
– świadomym i nieświadomym zbieraniu i przetwarzaniu informacji 
– porozumiewaniu bazującym na wyłanianych wartościach 
– dopasowaniu, odzwierciedlaniu i prowadzeniu w rozmowie 
– przekonaniach ludzi i metodach ich modyfikacji 
– schematach postępowania „win/win” i budowania synergii 
– przemawianiu, pokonywaniu stresu i tremy 
– wizualizacji jako podstawowym działaniu antystresowym 
– sposobach budowania zespołu, prawach rządzących grupami 
– świadomości indywidualnych sygnałów niewerbalnych 
– planowaniu przyszłości, misji, stawianiu celów, „planowaniu wstecznym”

Certfikat dostępny TUTAJ