Agnieszka Marta Maruda-Sperczak

Coaching Generatywny

Prowadzenie Robert Dilts i  Stephen Gilligan

Coaching Generatywny spostrzega życie, jako wielką podróż, w której połączenie z twórczą świadomością pozwala na dokonanie przełomu i transformację. W tej podróży bohatera nawet problemy i nieuniknione porażki są pozytywnie wykorzystane!

Pięć kroków Coachingu Generatywnego:

1. rozwijanie pozytywnych celów / intencji,
2. rozwijanie i utrzymanie stanów generatywnych;
3. planowanie, podejmowanie i modyfikowanie działań;
4. transformowanie przeszkód, oraz
5. generatywne praktyki.

Certfikat dostępny TUTAJ